หลักสูตรที่กำลังจะเริ่มเรียน

MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security


เวอร์ชวลคลาสรูม - เริ่ม 19 ส.ค. 256


Active Directory Concepts and Troubleshooting


เวอร์ชวลคลาสรูม - เริ่ม 23 ส.ค. 2564


WS-011: Windows Server 2019 Administration


เวอร์ชวลคลาสรูม - เริ่ม 1 ก.ย. 2564


@Udemy


เราอัพโหลดบางหลักสูตรไว้ใน Udemy ด้วย เข้าเรียนได้จากลิ๊งค์นี้

Active Directory Concepts and Troubleshooting

Lab Services


เข้าทำ lab assignment ตามบทเรียนต่างๆ ได้ใน Azure Lab Services